อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 33 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2020 อ่าน: 23,323 ครั้ง


อบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 4 กุภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) **ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานขับเรือยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. พนักงานวิทยุสื่อสาร 2 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. ช่างกลเรือ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 
พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่กำหนดคุณวุฒิ)
1. คนงานทั่วไป งานซ่อมถนน/ลาดยาง 8 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานทั่วไป งานกะลาสีเรือ 9 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงานทั่วไป งานใช้แรงงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 4 กุภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7430-3105

ประกาศรับสมัคร