อบต.บ่อแดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2020 อ่าน: 5,882 ครั้ง


อบต.บ่อแดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-0424

ประกาศรับสมัคร