คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 13/01/2020 อ่าน: 3,532 ครั้ง


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร