อบจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2020 อ่าน: 15,524 ครั้ง


อบจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (รายละเอียดแนบท้าย ผนวก ข.)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. ผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ (รายละเอียดแนบท้าย ผนวก ข.)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 13 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาทไม่รวมค่าครองชีพ
- ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4323-9224

ประกาศรับสมัคร