สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2020 อ่าน: 4,014 ครั้ง


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา บรรจุครั้งแรกที่จังหวัดสุโขทัย
อัตราค่าจ้าง: 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์ ทางช่างเครื่องกล ทางช่างซ่อมบำรุง ทางช่างเชื่อม ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม

2. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา บรรจุครั้งแรกที่จังหวัดพิจิตร
อัตราค่าจ้าง: 13,010 หรือ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5531-3127 หรือ 0-5531-3130

ประกาศรับสมัคร