สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2020 อ่าน: 2,607 ครั้ง


สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 6-17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5598-1240

ประกาศรับสมัคร