สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/01/2020 อ่าน: 8,500 ครั้ง


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 4 (สาละวิน) 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางด้านการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะประจำส่วนกลาง 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางด้านเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ พืชไร่ พืนสวน อารักขาพืช ส่งเสริมการเกษตร) โดยมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร ประจำส่วนกลาง 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามโทร.0-5332-8496 ต่อ 1115

ประกาศรับสมัคร