สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 1,308 ครั้ง


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีความสามารถด้าน Infographic
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยาการบุคคล  ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร