มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาไทย

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 1,828 ครั้ง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาไทย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1272
สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย (วรรณคดี, วรรณกรรม) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย)
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่
18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 (ตึกเก่า) ห้อง 222 ชั้น 2

หรือสแกนส่งเอกสารทางอีเมล rutchada@g.swu.ac.th (และนำต้นฉบับมาส่งในวันสอบคัดเลือก)

โทรสอบถามเพิ่มเติม >> คุณรัชฎา 02-6495000 ต่อ 16079

ประกาศรับสมัคร