โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 2,856 ครั้ง


โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด
โครงการวิจัย Birth Cohort Study ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งที่รับสมัคร  ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
1.อัตราเงินเดือน 12,000-17,500 บาท (ขึ้นกับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
2.ลูกจ้างโครงการ สัญญาจ้าง 12 เดือน
3.ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดต่อประสานงานระหว่างผู้วิจัย (แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) และผู้เข้าร่วมงานวิจัย (หญิงตั้งครรภ์  มารดา  และเด็ก)
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย  เช่น  หนังสือราชการเพื่อติดต่อระหว่างหน่วยงาน
3.ติดตามและอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้แก่ผู้ร่วมโครงการวิจัย  เช่น  การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย
4.ช่วยดูและจัดการข้อมูลโครงการวิจัย  
5.จัดทำข้อมูลสรุปเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย
6.เดินทางไป-กลับสมุทรปราการและระยองเพื่อประสานงานได้เดือนละ 1-2 ครั้ง (โดยรถของโครงการพร้อมคนขับ)
คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม พยาบาลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง  และเข้าใจกระบวนการวิจัย
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานด้านงานวิจัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สุขศาสตร์อุตสาหกรรม หรืออาชีวอนามัยจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
วิธีการสมัครงาน ส่ง Resume และรายละเอียดส่วนตัว มายังอีเมล bcsprojectmanager@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  อีเมล bcsprojectmanager@hotmail.com

ประกาศรับสมัคร