กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 10,029 ครั้ง


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
1. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,250.- บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา หรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง /ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

2. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านการพัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,250.- บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้จะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

3. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารและธุรการ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,250.- บาท
- อายุ 25-45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร