โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 3,430 ครั้ง


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 11230 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา เงินเดือน 8150บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (หากผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5391-0617

ประกาศรับสมัคร