มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 4,318 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-20 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศหญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint Presentation ได้
5. มีทัศนคติในการทํางานที่ดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. ขยัน อดทน มีความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
7. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาได้
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
9. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2-20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร