อบต.ท่าม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 5,036 ครั้ง


อบต.ท่าม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (แม่บ้าน )จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่

2 คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- เพศชาย ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 16-24 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7426-0182 หรือ 09-0180-6644

ประกาศรับสมัคร