โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/12/2019 อ่าน: 2,683 ครั้ง


โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 297 บาท
-เพศหญิง อายุ 20-30 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

2. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างวันละ 297 บาท
-เพศชาย อายุ 20-30 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร