อบต.แพรกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/12/2019 อ่าน: 2,802 ครั้ง


อบต.แพรกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1 คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2 คนงาน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3 คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4 คนสวน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5 คนงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6 ภารโรง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7 พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ชั้น 2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 107

ประกาศรับสมัคร