เทศบาลเมืองลัดหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/12/2019 อ่าน: 3,083 ครั้ง


เทศบาลเมืองลัดหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
2. ยาม 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
3. คนงานทั่วไป (งานธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
4. คนงานทั่วไป (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
5. คนงานทั่วไป (งานป้องกันและควบคุมโรค) 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
6. คนงานทั่วไป (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
7. คนงานทั่วไป (งานส่งเสริมสุขภาพ) 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
8. พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
9. คนงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด) 8 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร.0-2464-4337 ต่อ 213

ประกาศรับสมัคร