การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/12/2019 อ่าน: 11,891 ครั้ง


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่างโยธา 4 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 4 พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
อัตราว่างครั้งแรก กปภ.สุราษฎร์ธานี(พ) กปภ.สาขาบ้านนาสาร กปภ.สาขาชุมพร
อัตราเงินเดือน: 14,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11-27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์: 0-7720-0517

ประกาศรับสมัคร