โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 2563

สร้างเมื่อ: 01/12/2019 อ่าน: 8,068 ครั้ง


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 62 - 24 กุมภาพันธ์ 63

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นชายโสด
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 )
- เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2545)
- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

**เรียน 2 ปี ได้วุฒิ ปวส.ช่างสำรวจ
* เมื่อสำเร็จการศึกษาได้บรรจุเข้ารับราชการ ประดับยศ สิบตรี จ่าอากาศตรี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 62 - 24 กุมภาพันธ์ 63 (สมัครออนไลน์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2281-8662 หรือ 0-2282-1768 หรือ 0-2282-5548

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร