มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/12/2019 อ่าน: 9,384 ครั้ง


มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ ประจำสาขาเกษตรกราดเปรื่อง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิ
2. อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิ
3. แพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามคุณวุฒิ
4. เภสัชกร (6ปี) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 23,440 บาท
5. พยาบาล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 20,090 บาท
6. นักสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 20,090 บาท

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2562 โทร.08-8274-3113

ประกาศรับสมัคร