มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน

สร้างเมื่อ: 01/12/2019 อ่าน: 3,039 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9740 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดสวนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 707 หมู่ 3 ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4212-9556 หรือ 09-8291-4233

ประกาศรับสมัคร