สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/12/2019 อ่าน: 7,193 ครั้ง


สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท (วุฒิม.6 ปวช. ปวท. ปวส. ไม่เอาวุฒิครู)
2. ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
3. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท

3. ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท

**ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส เฉพาะอำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามทะเบียนบ้านนับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
**ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส เฉพาะอำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามทะเบียนบ้านนับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำเภอระแงะ ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร