มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/11/2019 อ่าน: 6,284 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาคหกรรม 2 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนปริญญาเอก 30345 บาท
อัตราเงินเดือนปริญญาโท 25287 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5621-9100 ต่อ 1114

ประกาศรับสมัคร