โรงเรียนบ้านลำพิกุล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 30/11/2019 อ่าน: 3,069 ครั้ง


โรงเรียนบ้านลำพิกุล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอม เป็นต้น
3 มีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์
4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5 ถ้าสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์หรือดูแลระบบ Internet ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ครู 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านลำพิกุล ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร