สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/11/2019 อ่าน: 3,967 ครั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
5. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา  เงินเดือน 7590-8300 บาท
7. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
8. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
9.  พนักงานบริการ (กลุ่มงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน 8300 บาท
10. พนักงานบริการ (กลุ่มเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน 7590 บาท
11. พนักงานบริการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา   เงินเดือน 7590- 8300 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0-2202-6800 ต่อ 1518

ประกาศรับสมัคร