กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 9,546 ครั้ง


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส.ขึ้นไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร