กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 2,207 ครั้ง


กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
-  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาพาณิชยการ

2. พนักงานห้องทดลอง 3 อัตรา เงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
-  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ในทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2562-0600 ต่อ 13109

ประกาศรับสมัคร