ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 5,069 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
1. ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5327-8573

ประกาศรับสมัคร