อบต.ดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 3,167 ครั้ง


อบต.ดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่โครงการครูสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง สังคมศึกษาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. กำหนด หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ปริญญาตรี
- มีทักษะในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
- มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้
- มีความรักเด็ก สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือดูแลเด็กในระดับปฐมวัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่โครงการครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง ปฐมวัยที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. กำหนด หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ปริญญาตรี
- มีทักษะในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
- มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้
- มีความรักเด็ก สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือดูแลเด็กในระดับปฐมวัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเอง ณ งานบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร