เทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 3,468 ครั้ง


เทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองเต็ง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-276191 ต่อ 106

ประกาศรับสมัคร