สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 6,603 ครั้ง


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กํากับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้แก่จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีจังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร