สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 2,824 ครั้ง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร