มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสายสนับสนุน 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/11/2019 อ่าน: 4,257 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานสายสนับสนุน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7460 บาท
2. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
3. แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 7460 บาท
4. ครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 14680 บาท
5.  แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 7460 บาท
6. แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 7460 บาท
7. แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 7460 บาท
8. แม่บ้าน 1 อัตรา เงินเดือน 7460 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร