เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/11/2019 อ่าน: 5,181 ครั้ง


เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
2. พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

3. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. คนงาน จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

5. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2589-0505 ต่อ 1325

ประกาศรับสมัคร