สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สร้างเมื่อ: 07/11/2019 อ่าน: 1,738 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10840-11500 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 5,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวส. อนุปริญญา ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4552-3229

ประกาศรับสมัคร