สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ

สร้างเมื่อ: 07/11/2019 อ่าน: 4,296 ครั้ง


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการฯ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุข) หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5314-0774

ประกาศรับสมัคร