วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สร้างเมื่อ: 07/11/2019 อ่าน: 2,863 ครั้ง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชสวนประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวน พืชผัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร