วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างเมื่อ: 07/11/2019 อ่าน: 1,826 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562ในเวลาราชการ โทร.0-3932-5781 ต่อ 1103

ประกาศรับสมัคร