โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/11/2019 อ่าน: 6,242 ครั้ง


โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ฝึกงานอาชีพนักเรียน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความสามารถ ทางวิชาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่
-  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเด็กพิเศษได้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.  ช่างไฟฟ้า / ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาหรือมีประสบการณ์เฉพาะทางด้านงานช่างไฟฟ้าหรืองานช่างไม้
- มีความรู้ในด้านงานช่างไฟฟ้า/งานช่างไม้ ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7433-0147

ประกาศรับสมัคร