สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 4,295 ครั้ง


สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการการพัฒนารูปแบบ พชข เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. นักวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายและแผนงานโครงการพัฒนารูปแบบของ พชข.1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 - 22,000 บาท
2. ผู้ประสานงานโครงการพัฒนารูปแบบของ พชข.1 อัตรา  เงินเดือน: 15,000 - 18,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ในเวลา 08.30 น.-16.30 น.

ประกาศรับสมัคร