มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 1,956 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-16 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
- สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 2-16 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร