สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 6,599 ครั้ง


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) 16 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) 9 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3. เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน: 13800 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18-28 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร