ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 1,360 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
2. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สถานที่รับสมัคร: ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3468-3446

ประกาศรับสมัคร