กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 2,212 ครั้ง


กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานรับรอง 1 อัตรา เงินเดือน 10690 บาท (ม.6 หรือเทียบเท่า)
2. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2 อัตรา เงินเดือน 13760 บาท (ม.6 หรือเทียบเท่า)
3. พนักงานธุรการทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13285 บาท (ปวส.หรือเทียบเท่า)
4. เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนของไทย 5 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ปริญญาตรี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2562 (สมัครทาง E-mail)

ประกาศรับสมัคร