สำนักงาน พมจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 4,913 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง
2. กรณีที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5551-1452

ประกาศรับสมัคร