สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 9,864 ครั้ง


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (ภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7421-2515 ต่อ 1202

ประกาศรับสมัคร