โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/10/2019 อ่าน: 1,402 ครั้ง


โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15960 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร