องค์การสุรา (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/10/2019 อ่าน: 4,675 ครั้ง


องค์การสุรา (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 เจ้าหน้าที่พัสดุระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการจัดการการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม

2. เจ้าหน้าที่ผลิตระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
-   อายุ 23-35 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม

3. พนักงานธุรการระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
- อายุ 20-28 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.ทุกสาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-25 ตุลาคม 2562 สมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร