กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/10/2019 อ่าน: 10,828 ครั้ง


กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 นักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร