มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สร้างเมื่อ: 08/10/2019 อ่าน: 2,198 ครั้ง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3-18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4012
สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

ประกาศรับสมัคร